ฟังอมตะเพลงสุนทราภรณ์ ได้ที่ เว็บบล็อกสุนทราภรณ์มิวสิค
มาเพลินเพลง เริงลีลาศกัน ทั้งคนรุ่นหลังได้ฟัง
หรือ คนรุ่นเก่า ได้ย้อนรำลึก กลับไปมีความสุขอีกครั้ง

Thursday, November 24, 2011

สุนทราภรณ์รำลึก 'เพลงชื่นชีวิต'

ฟังเพลง สุนทราภรณ์ เพลงชื่นชีวิต


คำร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้องโดย ศรีสุดา รัชตะวรรณ และ วินัย จุลละบุษปะ ขับร้องนำหมู่เนื้อเพลง ชื่นชีวิต
(ญ) ชื่น ชีวิตจิตใจ รักคู่ฤทัย เร้าในอารมณ์
พี่ กับน้องชื่นชม ทุกสิ่งเกลียวกลม ภิรมย์ ฤทัย
ชื่น ในรักฝากคำ ฝังจิตใจจำ น้อมนำกันไป
เธอ มีฉันมั่นใจ เราชื่นฉ่ำใน ฤทัยไม่จาง

(ช) แม้วันไม่สด ชื่น แม้คืนจะเปล่า เปลี่ยว
รักเธอคนเดียว รื่นรมย์ กลมเกลียว ทุกทาง
แสงเงินไม่สาด ส่อง แสงทองไม่สุก สว่าง
รักเรามีทาง สดชื่น ไม่จาง ไม่ร้าง ห่างกัน

(ญ) แม้วันไม่สด ชื่น แม้คืนจะเปล่า เปลี่ยว
(ชื่น ชีวิตจิตใจ รักคู่ฤทัย เร้าในอารมณ์)
รักเธอคนเดียว รื่นรมย์ กลมเกลียว ทุกทาง
(พี่ กับน้องชื่นชม ทุกสิ่งเกลียวกลม ภิรมย์ ฤทัย)
แสงเงินไม่สาด ส่อง แสงทองไม่สุก สว่าง
(ชื่น ในรักฝากคำ ฝังจิตใจจำ น้อมนำกันไป)
รักเรามีทาง สดชื่น ไม่จาง ไม่ร้าง ห่างกัน
(เธอ มีฉันมั่นใจ เราชื่นฉ่ำใน ฤทัยไม่จาง)

(ช) แม้วันไม่สด ชื่น แม้คืนจะเปล่า เปลี่ยว
(ชื่น ชีวิตจิตใจ รักคู่ฤทัย เร้าในอารมณ์)
รักเธอคนเดียว รื่นรมย์ กลมเกลียว ทุกทาง
(พี่ กับน้องชื่นชม ทุกสิ่งเกลียวกลม ภิรมย์ ฤทัย)
แสงเงินไม่สาด ส่อง แสงทองไม่สุก สว่าง
(ชื่น ในรักฝากคำ ฝังจิตใจจำ น้อมนำกันไป)
รักเรามีทาง สดชื่น ไม่จาง ไม่ร้าง ห่างกัน
(เธอ มีฉันมั่นใจ เราชื่นฉ่ำใน ฤทัยไม่จาง)

(ญ) แม้วันไม่สด ชื่น แม้คืนจะเปล่า เปลี่ยว
(ชื่น ชีวิตจิตใจ รักคู่ฤทัย เร้าในอารมณ์)
รักเธอคนเดียว รื่นรมย์ กลมเกลียว ทุกทาง
(พี่ กับน้องชื่นชม ทุกสิ่งเกลียวกลม ภิรมย์ ฤทัย)
แสงเงินไม่สาด ส่อง แสงทองไม่สุก สว่าง
(ชื่น ในรักฝากคำ ฝังจิตใจจำ น้อมนำกันไป)
รักเรามีทาง สดชื่น ไม่จาง ไม่ร้าง ห่างกัน
(เธอ มีฉันมั่นใจ เราชื่นฉ่ำใน ฤทัยไม่จาง)

(ญ) รักเธอ เสมอ มิ่งขวัญ (ในฤทัยไม่จาง)
(ช) รักเธอ เสมอ มิ่งขวัญ (ในฤทัยไม่จาง)
(ญ) รักเธอ เสมอ มิ่งขวัญ (ในฤทัยไม่จาง)
(ช) รักเธอ เสมอ มิ่งขวัญ (ในฤทัยไม่จาง)
(ช-ญ) รักกันนิรันดร ไป

No comments:

Post a Comment